Formalności po ślubie


Wszystko związane jest ze zmianą stanu cywilnego, co powoduje konieczność zaktualizowania dokumentów. Przedstawiamy Wam ich listę:


Dowód osobisty

Wymiana dowodu osobistego związana jest ze zmianą nazwiska po ślubie. Najczęściej zmienia je panna młoda, ale w przypadku, gdy pozostanie przy swoim, dotychczasowy dowód osobisty jest aktualny.

Potrzebne dokumenty:

-wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

-dwie aktualne kolorowe fotografie 35x45mm

-dotychczasowy dowód osobisty

-skrócony odpis aktu małżeństwa


Prawo jazdy

Czas na wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego to 30 dni od wydania nowego dowodu osobistego.

Potrzebne dokumenty:

-aktualna fotografia 35x55 mm

-dowody za wniesione opłaty za wydanie prawa jazdy (100zł) i opłaty ewidencyjnej (0,50zł)

- dowód osobisty

- prawo jazdy

-orzeczenie lekarskie (tylko w przypadku, gdy przy poprzednim prawie jazdy wystąpiło takie zdarzenie)


Dowód rejestracyjny

Wymiana dowodu rejestracyjnego następuje w ciągu 30 dni od zmiany nazwiska lub/i miejsca zamieszkania. Wymiany może dokonać właściciel lub pełnomocnik.

Potrzebne dokumenty:

-wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

-dotychczasowy dowód rejestracyjny

-umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

-zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym

-tablice rejestracyjne, konieczne w celu zmiany znaków legalizacyjnych

-dowód osobisty

-wyciąg KRS, nr REGON (tylko w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS)

-pisemne upoważnienie (w przypadku działania przez pełnomocnika)

-dowód uiszczenia opłat


Pozostałe instytucje, które trzeba poinformować o zmianie statusu cywilnego:

-lekarz rodzinny

-operator komórkowy

-miejsce pracy

-spółdzielnia mieszkaniowa

-elektrownia

-gazownia

-wodociągi

-uczelnia

-dostawcy internetu i kablówki

-komunikacja miejska

5 wyświetlenia

Kontakt

Jeżeli interesuje Państwa nasza Fotobudka to prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 tel. +48 510 320 740 

 tel. +48 537 860 908

Social Media 

Znajdziesz nas na:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram