Jakie czytania na Mszę Ślubną?

Aktualizacja: 27 sty 2019
W pierwszym Liście do Koryntian znajduje się jeden z najsławniejszych fragmentów Pisma Świętego - Hymn o miłości. Utwór ten jest pieśnią pochwalną, a jednocześnie swoistą definicją miłości. To jeden z najczęściej wybieranych przez Pary Młode fragment do odczytania w trakcie Liturgii Mszy Świętej.


,,Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

,,Bracia: starajcie się o większe dary:

a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę, .

i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,

a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje.

Oto słowo Boże”


Pierwsze czytanie powinno pochodzić ze Starego Testamentu (w Okresie Wielkanocnym z Apokalipsy), drugie z Nowego Testamentu.


Pierwsze czytanie

poza okresem Wielkanocnym:

-Stworzenie mężczyzny i niewiasty

-Stworzenie kobiety

-Rebeka

-Czytanie z Księgi Tobiasza

-Modlitwa Tobiasza i Sary

-Pieśń na pieśniami

-Dobra żona

-Przymierze

w okresie Wielkanocnym

-Gody Baranka

Możliwe jest przygotowanie własnych (nieuwzględnionych poniżej) czytań - w takim przypadku skonsultujcie się z duszpasterzem w celu zaakceptowania ich. Oprócz tego wydrukujcie (najlepiej w kilku egzemplarzach) i przynieście je ze sobą na Mszę ślubną.


Drugie czytanie

-Miłość Boża

-Życie chrześcijanina

-Ciało człowieka

-Hymn do miłości

-Miłość małżeńska

-Droga małżonków do świętości

-Nauki do żony i męża

-Życie według przykazań

-Bóg nas umiłował


Ślub kościelny – jaką Ewangelie wybrać?

-8 Błogosławieństw

-Sól ziemi

-Trwałość małżeństwa

-Nierozerwalność małżeństwa

-Największe przykazanie

-Jedność małżonków

-Wesele w Kanie Galilejskiej

-Miłość Chrystusowa

-Przykazanie miłości

-Zjednoczenie małżonków

Możliwe jest przygotowanie własnych czytań - w takim przypadku również należy skontaktować się z duszpasterzem w celu zaakceptowania ich. Wydrukowane egzemplarze przynieście ze sobą na Mszę ślubną.


Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych następuje po złożeniu przysięgi małżeńskiej. Zazwyczaj odczytuje ją członek rodziny lub przyjaciel państwa młodych.

3 wyświetlenia

Kontakt

Jeżeli interesuje Państwa nasza Fotobudka to prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 tel. +48 510 320 740 

 tel. +48 537 860 908

Social Media 

Znajdziesz nas na:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram